Bouwkundige keuring

Dit is een rapport die de bouwkundige staat van een woning beoordeeld. Hierin worden ook bouwkundige gebreken genoemd met de daarbij horende kosten voor herstelwerkzaamheden. De kosten voor een bouwkundige keuring komen neer op ongeveer €300.-.