Vereniging van Eigenaren: Wat en Waarom? | Makeldirect

Wat is een Vereniging van Eigenaren?

Vereniging van Eigenaren is een veel gehoorde term. De term wordt vaak afgekort tot VvE. Maar wat is dit nu eigenlijk? En wanneer krijg je ermee te maken? We vertellen je er graag alles over.

Wat is een Vereniging van Eigenaren?

Een vereniging van eigenaars (VvE) is een vereniging. In deze vereniging zitten alle eigenaren van de woningen die tot een appartementencomplex behoren. Dit hoeft overigens niet altijd een appartementencomplex te zijn; een VvE kan ook voorkomen bij wooncomplexen met een zogeheten mandelig gebied. Het doel van een Vereniging van Eigenaren is om het onderhoud en alle gemeenschappelijke belangen van de verschillende eigenaren te regelen. Een Vereniging van Eigenaren is overigens geen overbodige luxe, want het brengt rechten, plichten en kosten met zich mee.

Hoe ontstaat een Vereniging van Eigenaren?

Wanneer een appartementencomplex of een wooncomplex met een mandelig gebied gebouwd wordt, zal de initiatiefnemer van de bouw het gebouw moeten laten splitsen in appartementen. De notaris maakt vervolgens de splitsingsakte op. Zodra de splitsingsakte is afgegeven, is er automatisch een Vereniging van Eigenaren.

Appartementen

Bij de aankoop van een appartement ben je automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren. De VvE ziet toe op het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de hal, lift, gevel en het dak. Ook verzorgen zij bijvoorbeeld de collectieve brandverzekering. Naast onderhoud en verzekering stellen ze een huishoudelijk regelement op. Hierin staat bijvoorbeeld of het toegestaan is om huisdieren te houden in het gebouw.

Overige woningen

Woningen met een gedeeld binnenterrein, water of parkeerplaats kunnen ook een Vereniging van Eigenaren hebben. De opzet van deze VvE’s is echter wel iets anders. Zo gaan zij alleen over het onderhoud van het mandelig gebied. Denk aan water dat gedregd moet worden, parkeerplaatsen die opgehoogd moeten worden of verlichting die vervangen moet worden op een binnenterrein. De wet- en regelgeving verschilt met die van VvE’s voor appartementencomplexen. Zoek dus vooraf uit of er een Vereniging van Eigenaren is, en wat dit precies inhoudt.

Vereniging van Eigenaren

VVE Beheer

Voor het VvE beheer zijn verschillende opties mogelijk. Allereerst kan het door de leden zelf worden uitgevoerd. Echter kan er ook gekozen worden om het uit handen te geven aan een beheerder. Hierbij is de keuze om zowel het technische als administratieve beheer uit te besteden. Wanneer je overgaat tot een aankoop van een pand waaraan een Vereniging van Eigenaren is verbonden, is het dus handig om alvast te vragen naar het VvE beheer.

VVE belang

Het VVE belang is heel erg groot. Uiteindelijk heeft iedere bewoner er veel baat bij. Zo houdt een goede Vereniging van Eigenaren een tenminste een keer per jaar een vergadering. Ook wordt er periodiek geld gestort wat voor o.a. het onderhoud kan worden gebruikt. Omdat iedereen er geld in stopt is het aan te raden ook actief deel te nemen. Alleen op die manier weet je wat er speelt en waar het budget naartoe gaat.

VVV kosten

Voor vrijwel alle Verenigingen van Eigenaren geldt dat er kosten aan verbonden zijn. Onderhoud kost nu eenmaal geld. Vaak staat de hoogte van de bijdrage wel vermeld in de aanbiedingstekst bij de woning, zie bijvoorbeeld servicekosten. Heb je je oog op een appartement maar kun je de bijdrage niet direct vinden, vraag hier dan naar. Ook is het handig om te vragen of de huidige bewoner helemaal bij is met het betalen van de servicekosten. Zodra de overdracht heeft plaatsgevonden is de koper namelijk aansprakelijk voor alle achterstallige betalingen.

Tags: Appartement, mandelig gebied, onderhoud, Vereniging van Eigenaren, VvE

Bereken je voordeel

Bereken het verschil in kosten tussen Makeldirect en een gewone makelaar en ontdek het voordeel.

Gewone makelaar

-

Makeldirect Basispakket

-

Besparing op gewone makelaar